📗Oyun Komutları

Komut Listesi

/adaduyuru

Adanın duyurusunu sohbette renkli ve ses efektli bir şekilde yapar.

/spawn

Spawna ışınlar.

/warp

Warp menüsünü açar.

/kit

Kit menüsünü açar.

/money

Paranı gösterir.

/sethome

Bulunduğun konumu ev olarak kaydeder.

/home

Kaydettiğin ev konumuna ışınlar.

/tpa <oyuncuadı>

Oyuncuya ışınlanma isteği gönderir.

/tpaccept <oyuncuadı>

Oyuncunun gönderdiği ışınlanma isteğini kabul eder.

/tpdeny <oyuncuadı>

Oyuncunun gönderdiği ışınlanma isteğini reddeder.

/msg <oyuncuadı> <mesaj>

Oyuncuya özel mesaj gönderir.

/market

Marketler menüsünü açar

/sat

Satış komutlarını listeler.

/ayarlar

Oyuncu ayarları menüsünü açar.

/vote

Vote verebileceğin sitenin linkini verir.

/votebilgi

Vote hedef ödülleri hakkında bilgi verir.

/hasatözü

Hasatözü miktarını gösterir.

/hasatözümarket

Hasatözü marketini açar.

/back

Son konuma geri ışınlar.

/rankup

Rütbe atlamayı sağlar.

/money pay <oyuncu> <miktar>

Oyuncuya belirlenen miktarda para gönderir.

/vip

Özel üyelik bilgisi menüsünü açar.

/etkinlikler

Etkinlik takvimi menüsünü açar.

/discord

Discord sunucusuna katılma linkini verir.

/site

Sunucunun web sitesinin linkini verir.

Last updated